فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات

پست هاي مربوط به تاريخ بهمن, ۱۳۸۹:

گوشهای بزرگ

دیریست هراس گوشهای بزرگ را ندارم!!

نیچه
» ديدگاه ۳
دومین نوشته

امروز ۱۷ بهمن

فکور یک ساله شد

دقیقا یک سال پیش “اولین نوشته” رو نوشتم و فکور شروع شد.یک سال گذشت و ما هر روز کامل تر شدیم، تا امروز که دارم دومین نوشته رو مینویسم.

سال دوم رو با نام حقیقت و به نام حقیقت شروع می کنم. چیزی که فرا تر از زندگی ماست اما در زندگی ما نیست.

با یک جمله از نیچه نوشته ام رو تموم میکنم:

میلیون ها چشم وجود دارد

 حتی ابوالهول هم چشم داشت

و ازین رو میلیون ها حقیقت وجود دارد

و ازین رو حقیقتی وجود ندارد

» ديدگاه ۳
فراتر از زندگی

اگر نتوانم زندگی بیافرینم، می توانم ویرانش کنم.

ویرانگری هم مرا از زندگی فراتر می برد.

اریش فروم
» ديدگاه ۹

هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گیرد.

مثل پارسی
» بدون ديدگاه
آینه

همه ما به آینه هایی نیاز داریم که یادمون بیارن ما کی هستیم.

من با بقیه فرقی ندارم!

» بدون ديدگاه

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • بهزاد: با سلام،اقا من وقتی یاد این عربها مخصوصا عراق و عربستانو و ا...
  • دان۶: تاریخ ترکمنها بیش از ۱۰۰۰۰ساله کتیبه اوزون درسلسله ی گوک تور...
  • ترکمن صحرا: یاشاسین تورک وتورکمنلر...
  • محمد: از هر دستی بدی از همون دستم میگیری...
  • HaMed: کار خوبی کردی...