فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
کسی به در کوبید

کسی به در کوبید

بلند شد

موهایش را مرتب کرد
در را باز کرد

باد بود

برگشت
آشفته مو

شهاب مقربین

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • HaMed: کار خوبی کردی...
  • HaMed: با ذکر منبع بله...
  • HaMed: چه اسم های جالبی گذاشتین. به نظر منم خاص هستن...
  • بهناز زیرکی فرد: اسم دخترای من الیزه و دزیره هست بعد از خوندن داستانش عاشق ش...
  • کیوان: به نظر من منظور نیچه این بوده که این موضوع یک راز سر به مهر ...