فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
اتوبان

چرا اتفاق ها هیچگاه سر زمان خود نمی افتند ؟

چرا همواره … یا دیرند یا زود؟!!

تئاتر اتوبان

One Response to “اتوبان”

  1. پریسا.گ گفت:

    سلام
    گذشت زمان علت آنها را با خود به همراه می آورد.

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • HaMed: کار خوبی کردی...
  • HaMed: با ذکر منبع بله...
  • HaMed: چه اسم های جالبی گذاشتین. به نظر منم خاص هستن...
  • بهناز زیرکی فرد: اسم دخترای من الیزه و دزیره هست بعد از خوندن داستانش عاشق ش...
  • کیوان: به نظر من منظور نیچه این بوده که این موضوع یک راز سر به مهر ...