فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
اتوبان

چرا اتفاق ها هیچگاه سر زمان خود نمی افتند ؟

چرا همواره … یا دیرند یا زود؟!!

تئاتر اتوبان

One Response to “اتوبان”

  1. پریسا.گ گفت:

    سلام
    گذشت زمان علت آنها را با خود به همراه می آورد.

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • بهزاد: با سلام،اقا من وقتی یاد این عربها مخصوصا عراق و عربستانو و ا...
  • دان۶: تاریخ ترکمنها بیش از ۱۰۰۰۰ساله کتیبه اوزون درسلسله ی گوک تور...
  • ترکمن صحرا: یاشاسین تورک وتورکمنلر...
  • محمد: از هر دستی بدی از همون دستم میگیری...
  • HaMed: کار خوبی کردی...