فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
اگر میدانستید…

اگر میدانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری میکنید ، می دانستید.

 

ابن سینا

۲ Responses to “اگر میدانستید…”

  1. hadis گفت:

    اگرغمگین بودی و محکوم به زندگی!!!مرگ را به آغوش میکشیدی .اینجا ۲۰۱۳ است .آدم های زیادی غم های اجباری دارند .مرگ میخواهند .همه جا خاکستریست .سیاه ها بروند بهتر است .اگر میدانستید که یک محکوم به زندگی هنگام شیمی درمانی یا در آغوش مردی که با پول هایش خوابیده نه خودش یا شاید سر همین چارراه دخترک گلفروش یا … تا چه حد آرزوی مردن دارد انگاه … .
    حدیث

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • HaMed: کار خوبی کردی...
  • HaMed: با ذکر منبع بله...
  • HaMed: چه اسم های جالبی گذاشتین. به نظر منم خاص هستن...
  • بهناز زیرکی فرد: اسم دخترای من الیزه و دزیره هست بعد از خوندن داستانش عاشق ش...
  • کیوان: به نظر من منظور نیچه این بوده که این موضوع یک راز سر به مهر ...