فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
تا زمانی که عشق بورزیم…

تا زمانی که عشق بورزیم، همواره آرزو مندیم بهتر از آن باشیم که هستیم.

کتاب : کیمیاگر
پائلو کوئلیو

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • HaMed: کار خوبی کردی...
  • HaMed: با ذکر منبع بله...
  • HaMed: چه اسم های جالبی گذاشتین. به نظر منم خاص هستن...
  • بهناز زیرکی فرد: اسم دخترای من الیزه و دزیره هست بعد از خوندن داستانش عاشق ش...
  • کیوان: به نظر من منظور نیچه این بوده که این موضوع یک راز سر به مهر ...