فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
دو جمله از حضرت محمد و قرآن

آنچه مردم زیان می بینند به واسطه ی زبان می بینند.

حضرت محمد

هیچ مسئولیتی به عهده ی کسی گذاشته نشده مگر به اندازه ی وسعت خودش.

قرآن ، بقره

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • HaMed: کار خوبی کردی...
  • HaMed: با ذکر منبع بله...
  • HaMed: چه اسم های جالبی گذاشتین. به نظر منم خاص هستن...
  • بهناز زیرکی فرد: اسم دخترای من الیزه و دزیره هست بعد از خوندن داستانش عاشق ش...
  • کیوان: به نظر من منظور نیچه این بوده که این موضوع یک راز سر به مهر ...