فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
دو جمله از حضرت محمد و قرآن

آنچه مردم زیان می بینند به واسطه ی زبان می بینند.

حضرت محمد

هیچ مسئولیتی به عهده ی کسی گذاشته نشده مگر به اندازه ی وسعت خودش.

قرآن ، بقره

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • بهزاد: با سلام،اقا من وقتی یاد این عربها مخصوصا عراق و عربستانو و ا...
  • دان۶: تاریخ ترکمنها بیش از ۱۰۰۰۰ساله کتیبه اوزون درسلسله ی گوک تور...
  • ترکمن صحرا: یاشاسین تورک وتورکمنلر...
  • محمد: از هر دستی بدی از همون دستم میگیری...
  • HaMed: کار خوبی کردی...