فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات

تمام نوشته هاي مربوط به موضوع ’هايكو‘ :

هایکو شماره ۳

سرگرم خواندنِ آیات مقدس

تنها لبانش

مشغولند

» بدون ديدگاه
هایکو شماره ۲

گوشش به پندِ پدر
سر
به سودایی دیگر

» بدون ديدگاه
هایکو شماره ۱

پند فراوان

می بخشد

به جای پول

» بدون ديدگاه

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • HaMed: کار خوبی کردی...
  • HaMed: با ذکر منبع بله...
  • HaMed: چه اسم های جالبی گذاشتین. به نظر منم خاص هستن...
  • بهناز زیرکی فرد: اسم دخترای من الیزه و دزیره هست بعد از خوندن داستانش عاشق ش...
  • کیوان: به نظر من منظور نیچه این بوده که این موضوع یک راز سر به مهر ...