فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات

تمام نوشته هاي مربوط به موضوع ’هايكو‘ :

هایکو شماره ۳

سرگرم خواندنِ آیات مقدس

تنها لبانش

مشغولند

» بدون ديدگاه
هایکو شماره ۲

گوشش به پندِ پدر
سر
به سودایی دیگر

» بدون ديدگاه
هایکو شماره ۱

پند فراوان

می بخشد

به جای پول

» بدون ديدگاه

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • بهزاد: با سلام،اقا من وقتی یاد این عربها مخصوصا عراق و عربستانو و ا...
  • دان۶: تاریخ ترکمنها بیش از ۱۰۰۰۰ساله کتیبه اوزون درسلسله ی گوک تور...
  • ترکمن صحرا: یاشاسین تورک وتورکمنلر...
  • محمد: از هر دستی بدی از همون دستم میگیری...
  • HaMed: کار خوبی کردی...