فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
اتفاق (قیصر امین پور)

اتفاق
افتاد
آنسان که برگ
– آن اتفاق زرد –
می افتد
افتاد
آنسان که مرگ
– آن اتفاق سرد –
می افتد
اما
او سبز بود و گرم که
افتاد

 قیصر امین پور

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • بهزاد: با سلام،اقا من وقتی یاد این عربها مخصوصا عراق و عربستانو و ا...
  • دان۶: تاریخ ترکمنها بیش از ۱۰۰۰۰ساله کتیبه اوزون درسلسله ی گوک تور...
  • ترکمن صحرا: یاشاسین تورک وتورکمنلر...
  • محمد: از هر دستی بدی از همون دستم میگیری...
  • HaMed: کار خوبی کردی...