فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
اتفاق (قیصر امین پور)

اتفاق
افتاد
آنسان که برگ
– آن اتفاق زرد –
می افتد
افتاد
آنسان که مرگ
– آن اتفاق سرد –
می افتد
اما
او سبز بود و گرم که
افتاد

 قیصر امین پور

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • HaMed: کار خوبی کردی...
  • HaMed: با ذکر منبع بله...
  • HaMed: چه اسم های جالبی گذاشتین. به نظر منم خاص هستن...
  • بهناز زیرکی فرد: اسم دخترای من الیزه و دزیره هست بعد از خوندن داستانش عاشق ش...
  • کیوان: به نظر من منظور نیچه این بوده که این موضوع یک راز سر به مهر ...