فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
این بود معنــــای عشــق

جملگی در حکم سه پـــروانه ایم
در جهان عاشقان افســـانه ایم

اولی خود را به شــــمع نزدیک کرد
گفت آری، من یافتم معنای عشـق

دومــــی نزدیــــک شـــعله بـــال زد
گفت حال من سوختم درسوز عشق

سومـــی خود داخــل آتـش فــکند
آری آری این بود معنــــای عشــق…

عطار نیشابوری

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • بهزاد: با سلام،اقا من وقتی یاد این عربها مخصوصا عراق و عربستانو و ا...
  • دان۶: تاریخ ترکمنها بیش از ۱۰۰۰۰ساله کتیبه اوزون درسلسله ی گوک تور...
  • ترکمن صحرا: یاشاسین تورک وتورکمنلر...
  • محمد: از هر دستی بدی از همون دستم میگیری...
  • HaMed: کار خوبی کردی...