فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
این بود معنــــای عشــق

جملگی در حکم سه پـــروانه ایم
در جهان عاشقان افســـانه ایم

اولی خود را به شــــمع نزدیک کرد
گفت آری، من یافتم معنای عشـق

دومــــی نزدیــــک شـــعله بـــال زد
گفت حال من سوختم درسوز عشق

سومـــی خود داخــل آتـش فــکند
آری آری این بود معنــــای عشــق…

عطار نیشابوری

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • HaMed: کار خوبی کردی...
  • HaMed: با ذکر منبع بله...
  • HaMed: چه اسم های جالبی گذاشتین. به نظر منم خاص هستن...
  • بهناز زیرکی فرد: اسم دخترای من الیزه و دزیره هست بعد از خوندن داستانش عاشق ش...
  • کیوان: به نظر من منظور نیچه این بوده که این موضوع یک راز سر به مهر ...