فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
خیام

مائیم و می ومطرب واین کنج خراب       جان و دل وجام وجامه در رهن شراب

فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب                 آزاد ز خاک و باد و از آتش وآب

خیام

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • بهزاد: با سلام،اقا من وقتی یاد این عربها مخصوصا عراق و عربستانو و ا...
  • دان۶: تاریخ ترکمنها بیش از ۱۰۰۰۰ساله کتیبه اوزون درسلسله ی گوک تور...
  • ترکمن صحرا: یاشاسین تورک وتورکمنلر...
  • محمد: از هر دستی بدی از همون دستم میگیری...
  • HaMed: کار خوبی کردی...