فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
خیام

هر راز که اندر دل دانا باشد          باید که نهفته تر ز عنقا باشد

کاندر صدف از نهفتگی گردد دُر     آن قطره که راز دل دریا باشد

خیام

گویند بهشت و حور و کوثر باشد      جوی می و شیر و شهد و شکر باشد

پر کن قدح باده و بر دستم نه          نقدی ز هزار نسیه خوشتر باشد

خیام

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • بهزاد: با سلام،اقا من وقتی یاد این عربها مخصوصا عراق و عربستانو و ا...
  • دان۶: تاریخ ترکمنها بیش از ۱۰۰۰۰ساله کتیبه اوزون درسلسله ی گوک تور...
  • ترکمن صحرا: یاشاسین تورک وتورکمنلر...
  • محمد: از هر دستی بدی از همون دستم میگیری...
  • HaMed: کار خوبی کردی...