فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
خیام

هر راز که اندر دل دانا باشد          باید که نهفته تر ز عنقا باشد

کاندر صدف از نهفتگی گردد دُر     آن قطره که راز دل دریا باشد

خیام

گویند بهشت و حور و کوثر باشد      جوی می و شیر و شهد و شکر باشد

پر کن قدح باده و بر دستم نه          نقدی ز هزار نسیه خوشتر باشد

خیام

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • HaMed: کار خوبی کردی...
  • HaMed: با ذکر منبع بله...
  • HaMed: چه اسم های جالبی گذاشتین. به نظر منم خاص هستن...
  • بهناز زیرکی فرد: اسم دخترای من الیزه و دزیره هست بعد از خوندن داستانش عاشق ش...
  • کیوان: به نظر من منظور نیچه این بوده که این موضوع یک راز سر به مهر ...