فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
آزادی از دید اُشو

 آزادی الهی ترین پدیده است.پس هرگز آزادی ات را فدای چیزی نکن حتی فدای عشق، زیرا هیچ چیز برتر از آزادی نیست. همه چیز را باید فدای آزادی کرد، حتی زندگی را. اما آزادی را نباید فدای هیچ چیز کنی.

آزادی خدای واقعی است. در آزادی زیستن، زندگی الهی است. اما قدیسان در اسارت زندگی می کنند. آنان انسان هایی آزاد نیستند. در واقع بزرگترین بردگان روی زمین اند. بردگان آرمان های مرده و آرمانگرایی مرده.

اُشو  (از کتاب : جراغ راه خود باش)

۲ Responses to “آزادی از دید اُشو”

  1. استاسیس گفت:

    روح درونی ترین هسته ی وجود توست. ظهور آن بر تو آشکار می کند که متولد نشده ای، که نخواهی مرد، که تو جزءی از جاودانگی هستی.
    اشو

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • بهزاد: با سلام،اقا من وقتی یاد این عربها مخصوصا عراق و عربستانو و ا...
  • دان۶: تاریخ ترکمنها بیش از ۱۰۰۰۰ساله کتیبه اوزون درسلسله ی گوک تور...
  • ترکمن صحرا: یاشاسین تورک وتورکمنلر...
  • محمد: از هر دستی بدی از همون دستم میگیری...
  • HaMed: کار خوبی کردی...