فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
کسی جز تو را دوست نمی دارم!

کسی جزتو را دوست نمی دارم! … یعنی جز تو و یک “لعبت*” که به بهای نابودیم عاشقش شده ام . اما عاشق شدن به معنی دوست داشتن نیست . ممکن است عاشق زنی بشوی و در عین حال از او نفرت داشته باشی. این را به خاطر بسپار!

 
فیودور داستایفسکی –  برادران کارامازوف

 

*=۱- بازیچه ،عروسک . ۲ - معشوق ، بُت ، دلبر.

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • HaMed: کار خوبی کردی...
  • HaMed: با ذکر منبع بله...
  • HaMed: چه اسم های جالبی گذاشتین. به نظر منم خاص هستن...
  • بهناز زیرکی فرد: اسم دخترای من الیزه و دزیره هست بعد از خوندن داستانش عاشق ش...
  • کیوان: به نظر من منظور نیچه این بوده که این موضوع یک راز سر به مهر ...