فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
گفتگو با کافکا

ما دیگر نه در فضای محدود بشری، بلکه که در سیاره ی کوچک گم شده ای زندگی می کنیم که میلیاردها جهان بزرگ و کوچک در میانش گرفته اند. آسمان، دهان باز کرده است. و ما در این مغاک، روز به روز آزادی حرکت فردی خود را از دست می دهیم. گمان می کنم دیری

نگذرد که ناچار شویم حتی برای بیرون آمدن از اتاق و رفتن به حیاط خانه ی خودمان هم، گذرنامه مخصوصی در دست داشته باشیم. جهان وسعت می گیرد، ولی ما به درون گودال تنگ کاغذهای اداری رانده می شویم. آنچه مطمئن است، تنها این صندلی هائی است که در این لحظه رویش نشسته ایم. زندگی ما در مسیر خطی مستقیم می گذزد، در حالی که هر یک از ما دهلیزی سردرگم است. اینست که به رغم عذابی که می کشیم، فاجعه زده ی مضحکی هستیم.
 
گفتگو با کافکا

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • بهزاد: با سلام،اقا من وقتی یاد این عربها مخصوصا عراق و عربستانو و ا...
  • دان۶: تاریخ ترکمنها بیش از ۱۰۰۰۰ساله کتیبه اوزون درسلسله ی گوک تور...
  • ترکمن صحرا: یاشاسین تورک وتورکمنلر...
  • محمد: از هر دستی بدی از همون دستم میگیری...
  • HaMed: کار خوبی کردی...