فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات

من تماشای تو می کردم و غافل بودم
کز تماشای تو خلقی به تماشای منند

هوشنگ ابتهاج

One Response to “”

  1. سحر گفت:

    مرا لعل لب تو تا…..سحر….بس…
    سحر.ک

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • HaMed: کار خوبی کردی...
  • HaMed: با ذکر منبع بله...
  • HaMed: چه اسم های جالبی گذاشتین. به نظر منم خاص هستن...
  • بهناز زیرکی فرد: اسم دخترای من الیزه و دزیره هست بعد از خوندن داستانش عاشق ش...
  • کیوان: به نظر من منظور نیچه این بوده که این موضوع یک راز سر به مهر ...