فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
شناخت اجتماعی

ممکن است برداشت یک فرد از موقعیت یکسان، در دفعات مختلف، متفاوت باشد. زیرا هر بار با افکار، هدف ها و احساس های متفاوتی در ذهن با موقعیت رو به رو می شود.

کتاب شناخت اجتماعی
دکتر حسین کاویانی

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • HaMed: کار خوبی کردی...
  • HaMed: با ذکر منبع بله...
  • HaMed: چه اسم های جالبی گذاشتین. به نظر منم خاص هستن...
  • بهناز زیرکی فرد: اسم دخترای من الیزه و دزیره هست بعد از خوندن داستانش عاشق ش...
  • کیوان: به نظر من منظور نیچه این بوده که این موضوع یک راز سر به مهر ...