فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
شناخت اجتماعی

ممکن است برداشت یک فرد از موقعیت یکسان، در دفعات مختلف، متفاوت باشد. زیرا هر بار با افکار، هدف ها و احساس های متفاوتی در ذهن با موقعیت رو به رو می شود.

کتاب شناخت اجتماعی
دکتر حسین کاویانی

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • بهزاد: با سلام،اقا من وقتی یاد این عربها مخصوصا عراق و عربستانو و ا...
  • دان۶: تاریخ ترکمنها بیش از ۱۰۰۰۰ساله کتیبه اوزون درسلسله ی گوک تور...
  • ترکمن صحرا: یاشاسین تورک وتورکمنلر...
  • محمد: از هر دستی بدی از همون دستم میگیری...
  • HaMed: کار خوبی کردی...