فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
معیار حقیقت

معیار حقیقت, فزونی قدرت است.

هر آنچه مرا نکشد, قوی ترم می دارد.

کیست که تا کنون خویشتن را برای نیک نامی خود قربانی نکرده است؟

اگر دارای شخصیت باشیم,تجربه ای معمول داریم که پیوسته تکرار می شود.

ابتدا در پایان شناخت تمام امور انسان خویشتن را می شناسد. زیرا تمام امور تنها مرزهای انسان است.

نیچه

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • HaMed: کار خوبی کردی...
  • HaMed: با ذکر منبع بله...
  • HaMed: چه اسم های جالبی گذاشتین. به نظر منم خاص هستن...
  • بهناز زیرکی فرد: اسم دخترای من الیزه و دزیره هست بعد از خوندن داستانش عاشق ش...
  • کیوان: به نظر من منظور نیچه این بوده که این موضوع یک راز سر به مهر ...