فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
معیار حقیقت

معیار حقیقت, فزونی قدرت است.

هر آنچه مرا نکشد, قوی ترم می دارد.

کیست که تا کنون خویشتن را برای نیک نامی خود قربانی نکرده است؟

اگر دارای شخصیت باشیم,تجربه ای معمول داریم که پیوسته تکرار می شود.

ابتدا در پایان شناخت تمام امور انسان خویشتن را می شناسد. زیرا تمام امور تنها مرزهای انسان است.

نیچه

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • بهزاد: با سلام،اقا من وقتی یاد این عربها مخصوصا عراق و عربستانو و ا...
  • دان۶: تاریخ ترکمنها بیش از ۱۰۰۰۰ساله کتیبه اوزون درسلسله ی گوک تور...
  • ترکمن صحرا: یاشاسین تورک وتورکمنلر...
  • محمد: از هر دستی بدی از همون دستم میگیری...
  • HaMed: کار خوبی کردی...