فکور

تاريخ ، فلسفه ، ادبيات
گزیده ای از جملات نیچه

گاه آنکه ما را به حقیقت میرساند خود از آن عاری میباشد.

باورها دشمنان خطرناکی در جستجوی حقیقت هستند.

شما از طغیان خود شرم دارید و دیگران از فرو نشینی خویش.

تکبر زاییده قدرت مادی و تواضع زاییده ضعف معنوی است.

به نظر من عشق ضعف در برابر تحریک هاست. وچیرگی بر این تحریکها ازجمله برترین فضیلتهای عالی میباشد.

موعظه پاکدامنی نوعی تحریک عمومی بر ضد طبیعت میباشد. وهر تحقیر زندگی جنسی با واژه نا پاک جنایتی علیه زندگی.واین گناه حقیقی در برابر روح مقد س زندگی است.

زندگی با مردم بسیار مشکل است زیرا سکوت بسیار سخت است…

نیچه

Leave a Reply

فكور در :

آمار

ديدگاههاي اخير

  • بهزاد: با سلام،اقا من وقتی یاد این عربها مخصوصا عراق و عربستانو و ا...
  • دان۶: تاریخ ترکمنها بیش از ۱۰۰۰۰ساله کتیبه اوزون درسلسله ی گوک تور...
  • ترکمن صحرا: یاشاسین تورک وتورکمنلر...
  • محمد: از هر دستی بدی از همون دستم میگیری...
  • HaMed: کار خوبی کردی...